Mangools recenzia + tipy, ako s týmto nástrojom môže pracovať copywriter

Objavte celosvetovo obľúbený nástroj, ktorý ponúka množstvo skvelých funkcií pre SEO špecialistov, správcov webových stránok i copywriterov. Za vyhľadávanie kľúčových slov, základnú analýzu SERP, sledovanie poradia vo výsledkoch vyhľadávania a ďalšie veci už nemusíte platiť toľko, čo doteraz. Mangools je podľa nás dostupný SEO nástroj aj pre každého začiatočníka.

Čo je to vlastne Mangools?

Mangools predstavuje súbor 5 SEO nástrojovKWFinder, SERPChecker SERPWatcher, LinkMiner a SiteProfiler, ktoré sa tešia obľube u všetkých digitálne-produktívnych ľudí z celého sveta. Projekt bol založený na Slovensku a pôsobí na trhu od roku 2014 (pozrite si rozhovor so zakladateľom Petrom Hrbáčikom).

Mangools sa okrem iného snaží svojich používateľov aj vzdelávať, preto na ich webe nájdete napríklad SEO Akadémiu či blog s článkami o online marketingu a SEO tematike. Dozviete sa tam aj novinky zo sveta Mangools a naštudujete si i zrozumiteľné návody.

Nástroje sú podľa môjho názoru dostupné pre všetkých a to nielen kvôli cene, ale najmä kvôli jednoduchému užívateľskému prostrediu. Mangools svoje služby delí do 3 balíčkov – Mangools Basic, Mangools Premium, Mangools Agency. Čím vyššia sadzba, tým viac možností balíček poskytuje. Pritom už len základný program Mangools Basic ponúka až 100 vyhľadávaní kľúčových slov za 24 hodín a 200 návrhov kľúčových slov.

Cena plánov za nástroje Mangools k 1.4.2020.

Mangools SEO nástroje a ich stručná charakteristika

SEO nástroje Mangools sú rozdelené na 5 častí, pričom každá z nich má inú funkciu:

 • KWFinder – nástroj na vyhľadávanie kľúčových slov, ktorý pri každom vyhľadávaní kľúčových slov ponúka stovky návrhov.
 • SERPChecker – ponúka hĺbkovú analýzu výsledkov vyhľadávania (SERP) umožňujúcu zistiť, ktoré stránky sa umiestňujú vo vyhľadávaní na dané kľúčové slová, aj čo sa týka vyhľadávania z mobilných telefónov.
 • SERPWatcher – slúži na analýzu vývoja pozícií a dopadu na organickú návštevnosť (denne aktualizované).
 • LinkMiner – umožňuje analyzovať profil spätných odkazov konkurentov a pomáha nájsť možnosti na vytváranie odkazov.
 • SiteProfiler – nástroj na analýzu webových stránok, ktorý umožňuje pozrieť sa na konkurenčné weby s nadhľadom.

Výhody, ktoré mi Mangools prináša:

 • jednoduché použitie – nemusíte byť odborníkom a rýchlo pochopíte všetky údaje a funkcie
 • lepšia cena v porovnaní s konkurenčnými SEO nástrojmi ako Ahrefs a SEMRush
 • desktopové a mobilné dáta pre všetky metriky
 • praktické rozšírenie do Chrome
 • porovnanie s konkurenčnými webmi
 • stráženie existencie a funkčnosti spätných odkazov
 • vyhľadanie podobných webov pre spätné odkazy: (napr. v prípade záujmu o spoluprácu)
 • indexovateľnosť a pozície stránok vo vyhľadávači
 • funkcia našepkávač navrhuje ďalšie kľúčové slová
 • viacero dôležitých dát (vyhľadávanosťm, CPC, …)
 • zistenie vstupných stránok cez kľúčové slovo
 • metrika inzercie PPC: monitoring PPC reklamy na sledované slová
 • informácie zo sociálnych sietí, napr. o najviac zdieľaných príspevkoch

Mínusy Mangools nástrojov:

 • chýba mi funkcia na kontrolu plagiátorstva
 • Mangools je relatívne novým hráčom na trhu, takže jeho databázy odkazov nie sú také veľké ako má Ahrefs alebo Majestic
 • užšie portfólio funkcií
 • chýba možnosť prepojenia napr. s Google Analytics
 • občas to webu dlhšie trvá

Ako si robím pri copywritingu prieskum cez KWFinder?

1. Vyberiem si slovo, ktoré chcem analyzovať. Nakoľko tvorím pre SK trh, zvolené slovo napíšem do kolónky Enter the keyword v slovenčine a z ponuky vyberiem krajinu Slovakia a jazyk Slovak. Hľadanie spustím kliknutím na zelené tlačidlo Find keywords. A teraz to začne byť zaujímavé. ? Výsledný report sa zobrazí v pravom a ľavom okne, pričom výhodou je, že obe okná sú viditeľné naraz, na tej istej obrazovke.

2. V ľavom okne v stĺpci Keywords môžem vidieť všetky slová a slovné spojenia, v ktorých sa nachádza slovo, ktoré som uviedla. Ak som napr. uviedla slovo notebook a chcem zistiť, aké sú vyhľadávané slová súvisiace s týmto výrazom, vpravo hore mi označenie Related keywords ponúka zoznam slov, ako je počítač, lacne notebooky, notebooky lenovo… Môžem si tiež zobraziť časť Autocomplete alebo Questions a získam tak tipy napr. na nové témy článkov / info o tom, čo ľudí v súvislosti s daným slovom trápi.

Stĺpec Trend je dôležitý z pohľadu sezónnosti vyhľadávania daného slova za posledných 12 mesiacov.

V stĺpci Search je zobrazený priemerný mesačný objem vyhľadávania daného slova, takisto prepočítaný za posledných 12 mesiacov.

Stĺpec CPC udáva priemernú cenu za preklik (cost per click) pri reklamách cez Google AdWords.

Ďalší stĺpec PPC označuje level konkurencie v PPC (pay per click) reklame cez Google AdWords. Údaj je uvádzaný v rozsahu od 0 po 100, pričom čím viac čísla stúpajú, tým vyššia je úroveň konkurencie pri tomto slove. Napríklad lacné notebooky majú PPC údaj rovných 100, teda úroveň konkurencie je najvyššia, zatiaľ čo mini notebooky do 100 eur majú hodnotu nižšiu – 73.

Stĺpec KD znamená Keyword difficulty. Algoritmus pre túto funkciu vyvinuli priamo v Mangools, pričom číslo, ktoré je pri danom slove uvedené udáva veľkosť SEO konkurencie pri zobrazovaní daného slova vo vyhľadávaní cez Google (SERP). Pri analýze patrí tento ukazovateľ k tým najdôležitejším, preto si prehľadné rozdelenie číselných hodnôt podľa úrovne obtiažnosti môžeme pre lepšie pochopenie rozkliknúť aj v pravej časti obrazovky.

Zobrazí sa nám rebríček s rozdelením od 0 až po 100, ktorý uvádza, že slová s KD od 0-14 majú nízku SEO konkurenciu v Google vyhľadávaní, s KD od 15-29 sú stále dobre umiestniteľné, od 30-49 je to ešte vždy možné, od 50-69 je to ťažšie, pri KD 70-84 je to veľmi ťažké a pri KD 85-100 to prakticky nemá význam. Oplatí sa preto vyberať hlavne slová s KD do 29, kde úroveň konkurencie ešte nie je natoľko vysoká.

3. Ak si chcem niektoré slovo zo zoznamu skopírovať, podržím nad ním kurzor a kliknem na ikonku Copy keyword, ak chcem analyzovať niektoré slovo zo zoznamu, kliknem na ikonku Search related keywords.

4. Podrobnejšiu analýzu kľúčového slova získam kliknutím na ikonku s funkciou Autocomplete vľavo hore, ktorá mi ponúkne výsledky s automatickým doplnením daného KW, napr. notebook asus, notebook bez optickej mechaniky a mnohé iné. Funkcia Questions je praktická v situáciách, ak potrebujeme zistiť, aké otázky používatelia v súvislosti s daným KW vyhľadávajú, napr. aký notebook kúpiť, aký notebook pre študenta, aký notebook je najlepší, atď.

5. Pravá strana obrazovky v hornej polovici ponúka už spomínanú úroveň KD Difficulty a graf, ktorý vyjadruje objem vyhľadávania zvoleného slova za posledné obdobie v priebehu jednotlivých mesiacov v roku. Ak klikneme na tlačidlo Trends, krivka nám naznačí mieru záujmu za určité časové obdobie, resp. relatívnu popularitu kľúčového slova vo vyhľadávaní (predpokladám, že ide o údaje z Google Trends).

6. Pod tým vidíme stĺpec s tzv. SERP overview, teda zoznam webov, ktoré sa po zadaní KW do Googla zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania. V našom prípade sú to eshopy, ktoré pre nás predstavujú konkurenciu. Ak chcem analyzovať hlbšie, kliknem na “Analyze SERP” a automaticky sa presuniem do nástroja SERPChecker.

Ďalšie údaje nám hovoria viac o zobrazených weboch:

 • DA – Domain authority – udáva, aká je autorita danej domény podľa MOZ v rozsahu od 1 o 100. Čím je číslo vyššie, tým nižšie sú naše šance tromfnúť danú stránku vo vyhľadávaní.
 • PA – Page authority – označuje skóre v škále od 1 do 100, ktoré  udáva, ako bude stránka zaradená vo výsledkoch vyhľadávania (SERP). Dôležitú úlohu pritom zohrávajú faktory ako vek stránky, dôveryhodnosť stránky a popularita a pod. Aj tu platí pravidlo, že čím je skóre vyššie, tým je pravdepodobnosť lepšieho umiestnenia vyššia.
 • FB – počet zdieľaní na Facebooku.

Nájdeme tu aj ďalšie údaje, vysvetlím ich však len pre zaujímavosť, nakoľko pre mňa ako copywritera nepatria úplne medzi kľúčové:

 • CF- Citation Flow – na stupnici 0-100 udáva, aký vplyv má URL adresa na základe počtu spätných odkazov, pričom však neberie do úvahy kvalitu týchto odkazov.
 • TF – Trust Flow – ukazuje, aký vplyv má web na základe kvality spätných odkazov. Stupnica od 1-100 znázorňuje, ako spätné odkazy z dôveryhodných webových stránok zvýšia skóre, zatiaľ čo spätné odkazy z pochybných webových stránok ho znížia skóre.
 • Links – počet externých odkazov.
 • LPS (Overall Link Profile Strength) – odhaduje, nakoľko je ťažké umiestniť sa na danej konkrétnej pozícii webu. Čím je vyššia, tým je ťažšie jej konkurovať (min = 0; max = 100).
 • EV – Estimated Visits – odhadované návštevy za mesiac na pozícii v SERP.

Ako si vytvorím zoznam z vybraných KW

Okrem týchto funkcií Mangools ponúka aj spôsob, ako si z vyhľadaných slov vytvoriť zoznam, ktorý môžem použiť už priamo pri tvorbe zvoleného obsahu. Jednoducho si ich vyberiem z ponúknutého výberu slov, označím, dolu kliknem na ikonku Add to list a vytvorený zoznam si vhodne pomenujem. Obsah tohto zoznamu si potom nájdem na hornom paneli úloh, kde budú vybrané slová aj s relevantnými údajmi. Zoznam môžem ľubovoľne rozšíriť, premenovať, vymazať alebo exportovať do CSV.

Zhrnutie recenzie – pre koho je teda Mangools ideálny:

 • blogeri alebo affiliate marketéri
 • freelanceri
 • malé a stredné firmy, ktoré sa pri SEO spoliehajú na seba
 • ľudia, ktorí uprednostňujú zrozumiteľné a intuitívne používateľské rozhranie
 • každý, kto hľadá vysokú hodnotu za čo najnižšiu cenu