Práca s publikom.

NAVRHUJEME PR STRATÉGIE, S KTORÝMI KLIENTI DOSAHUJÚ DOBRÉ VZŤAHY A OBCHODNÝ ÚSPECH

Interná komunikácia smerom k zamestnancom s cieľom motivovať, informovať, posilniť firemnú kultúru a dosiahnuť strategické ciele organizácie.

Komunikácia s verejnosťou a cieľovými skupinami, udržiavanie a zlepšovanie vzťahov s kľúčovými partnermi, budovanie image organizácie a značky. Krízová komunikácia pre všetky neočakávané udalosti.

PR stratégia a komunikácia postavená na modeli PESO.

PR komunikácia - stratégia PESO

Ako robíme PR?

DATART
KIKA
Euroline Slovakia
BLUESIDE

Potrebujem zlepšiť PR.

    Vaše osobné údaje budú použité na kontaktovanie.