Externý copywriter – aké výhody a nevýhody so sebou prináša?

Písanie Jožka vôbec nebaví a vymyslieť text na webstránku mu trvá celú večnosť. Nehovoriac o tom, že svoj výtvor musí pred publikovaním poslať na korektúru, ináč by sa Štúr hodnú chvíľu v hrobe obracal.

Jožkovmu e-shopu s pneumatikami sa darí, no písania je čoraz viac. V snahe ušetriť čas (a nervy) sa rozhodol, že od nového roka bude delegovať úlohy spojené s písaním. Nájde si copywritera!

Zoznam výhod a nevýhod, ktoré má externý copywriter.

Možno máte s Jožkom niečo spoločné a aj vy stojíte pred rozhodnutím – využívať služby copywritera na voľnej nohe alebo prijať človeka na full time?

Niektoré firmy si dodnes nevedia predstaviť prvú možnosť. Preto som spísal niekoľko výhod, ktoré hrajú v prospech externých copywriterov. Zároveň zhrniem aj nevýhody, aby som nekrivdil druhej skupine copywriterov. 🙂

Prečo je dobré mať externého copywritera

Nižšie náklady a šetrenie miesta

Čo si budeme hovoriť. Pre firmu je v drvivej väčšine prípadov výhodnejšie platiť copywritera na faktúru. Žiadna byrokracia, žiadne odvody za zamestnanca, poistenia, či (ne)obľúbené gastráče…

Platenie odvodov (dnes min. 146,35 € do Sociálnej poisťovne a 61,81 € zdravotné poistenie) tak ostáva v réžii samotného copywritera – freelancera. Ten si síce môže zaťaženie kompenzovať vyššou cenou, no zvyčajne sa to akosi rovnomerne rozloží na všetkých klientov, s ktorými spolupracuje.

Firmy sídliace v Bratislave platia za kancelárske priestory pomerne vysoké prenájmy. Koľko vás v priemere stojí 1 pracovné miesto na mesiac alebo rok? Nie je lepšie copywriting outsourcovať a ušetriť miesto pre zamestnanca na pozícii, ktorá si každodenné dochádzanie do kancelárie vyžaduje?

Cena za normostranu vs. hodinovka

Platiť zamestnanca za čas strávený prácou alebo za výkon? Takmer každý zamestnávateľ by uprednostnili druhú možnosť (prípadne nižší fix + variabilnú položku). Zamestnanci zasa logicky uprednostňujú fix, keďže chcú mať istotu stabilného príjmu.

Copywriter zamestnaný na full time nie je výnimkou. Externý copywriter však uvažuje odlišne. Za písanie článkov sám navrhne cenu za 1 normostranu.

Pre zadávateľa s menším rozpočtom je to určitá výhoda. Navyše vie veľmi presne odhadnúť, čo za svoje peniaze dostanete.

Žiadne zdĺhavé pohovory a výberové konania

Pracovné pohovory sú v podstate fajn. Spoznáte zaujímavých ľudí, pokecáte a keď máte šťastie, tak vyberiete aj vhodného kandidáta. Ich nevýhodou je časová náročnosť (vytvorenie inzerátu, prechádzanie životopisov, telefonáty, príprava na pohovor atď.).

Môžete viesť pohovor za pohovorom a nedokážete nájsť nikoho, kto by vám “sadol”. Prichádzate zbytočne o čas, ktorý ste mohli investovať radšej do svojho podnikania.

Výberový proces na pozíciu copywritera.

Šikovný externý copywriter sa dá nájsť aj bez osobného stretnutia. Odpadáva vám riešiť, či si budete sympatický a či zapadne do zvyšku vášho tímu. Prihláseným účastníkom zašlete totožné zadanie, porovnáte výstupy, referencie, cenu a tadá – favorit je na svete.

A čo keď sa vám copywriter nakoniec neosvedčí a rozhodnete sa v spolupráci nepokračovať? Pri externom copywriterovi je proces opäť veľmi rýchly – jednoducho si napíšete, vyrovnáte záväzky a dohodnete sa na ukončení spolupráce. S copywriterom na plný pracovný úväzok budete mať viac práce aj z pohľadu zákonných povinností.

Minimálne zaškolenie

Copywriter na voľnej nohe si počas rokov preskáče mnohými CMS systémami, projektovými nástrojmi či zadaniami od rôznych klientov. Veľmi detailné návody a vysvetľovania nie sú potrebné.

Mať viac externých copywriterov je lepšie ako mať 1 interného

Keď máte vo firme jedného copywritera a široký záber činností, tak musí zvládať viacero tematických oblastí. Viac času trávi prípravou, študovaním materiálov a pridanú hodnotu v texte nenájdete. A naopak, neustále písanie na jednu tému môže spôsobiť vyhorenie, podstatný pokles kreativity a nižšiu kvalitu textu.

Vydajte sa zlatou strednou cestou. Nájdite si viacerých odborníkov na rôzne témy. Môžete im prácu deliť podľa ich zamerania, preferencií a toho, čo ich naozaj baví. Vaše texty budú pestrejšie a originálnejšie, keďže každý máme svoj vlastný písomný prejav.

Pracovať mimo kancelárie znamená viac inšpirácie a kreativity.

Copywriter mimo kancelárie = viac inšpirácie

Moja vlastná skúsenosť. Pri písaní mením miesta a prostredie – sedenie za jedným a tým istým stolom ma doslova irituje. Rád hľadám inšpiráciu narúšaním stereotypu.

Copywriter, ktorý nie je zavretý medzi 4 stenami, je podľa mňa tvorivejší a má viac nápadov. Kreativita stúpa priamo úmerne aj s prostredím, v ktorom sa práve nachádzame.

Nevýhodou môže byť horšia komunikácia

A čo teda tie nevýhody? Ja osobne ich vidím v komunikácii a dostupnosti.

Zatiaľ čo pri zamestnancovi viete, že bude v kancelárii približne od 9:00 do 17:00, tak pri externom pracovníkovi nemáte presnú predstavu, kedy začne pracovať alebo kedy si váš e-mail v schránke nájde.

Pokiaľ potrebujete niečo uprednostniť, náhle upraviť zadanie, tak “firemného copywritera” navštívite pri jeho stole a dáte mu inštrukcie. Externý copywriter môže zareagovať podstatne pomalšie.

Pracovať len z kancelárie je prežitok

Pred 20 rokmi by ste asi len ťažko predstavili, že váš zamestnanec pracuje z domu a nie je prítomný v kancelárii. Digitálna doba vystrelila, komunikácia sa výrazne zmenila a home office patrí k už štandardným firemným benefitom.

Zrieknite sa pocitu, že musíte mať zamestnanca pod neustálym dohľadom. Je úplne jedno či copywriter vykoná prácu v kancelárii, z domu alebo zo slnečných pláži Thajska. Dôležitý je kvalitný výstup dodaný včas.