Podnikatelia, viete, že môžete získať 50 % dotáciu na marketing?

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere prostredníctvom projektu Vytvor.me, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania, reklamy a marketingu. Rozhodli sme sa urobiť krátky prehľad, ako úspešne získať dané finančné prostriedky.

Vytvor.me podpora marketingu na SR

 

O projekte Vytvor.me a jeho cieľ

Určite ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako by ste posunuli vlastné podnikanie progresívnym smerom. Možno vás zabrzdil obmedzený rozpočet, možno strach z neúspechu alebo ste mali pochybnosti, či bude celá investícia rentabilná.

Národný projekt Vytvor.me, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prináša možnosť zbaviť sa uvedených obáv a krok po kroku rásť.

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov tvorbou nových inovatívnych riešení. Ďalej tiež stimulovanie inovačného procesu podporením vzájomnej spolupráce malých a stredných podnikov s ľuďmi z kreatívneho priemyslu.

Vybrať si môžete zo 4 odvetví kreatívneho priemyslu:

 • – architektúra
 • – dizajn
 • – reklama a marketing
 • – IKT – počítačové programovanie

Pre nás a našich klientov je kľúčové práve odvetvie reklamy a marketingu.

Získajte kreatívny voucher až do výšky 5 000 € a posuňte váš biznis vpred

Subjekty, pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v galérii realizátorov, vám môžu poskytnúť svoje služby a/alebo vytvoriť pre vás diela, na ktoré je možné získať podporu, prostredníctvom kreatívneho vouchera vo výške 50 % vašich nákladov. Maximálna výška podpory bude vždy uvedená v konkrétnej výzve. Aktuálne môžete na reklamu a marketing získať poukaz s hodnotou až 5 000 €.

Žiadateľ o kreatívny voucher musí splniť základné kritériá. Získať ho môže len malý a stredný podnik, so sídlom na území SR – v prípade, ak splní všetky podmienky oprávnenosti vo výzve.

Výzva pre odvetvie reklama a marketing

V rámci vyhlásenej výzvy máte možnosť získať priamu finančnú pomoc, realizovanú prostredníctvom spomínaných kreatívnych voucherov. Vďaka nim vám bude polovica finančných nákladov, ktoré vynaložíte v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od oprávnených realizátorov navrátená.

Voucher v odvetví reklama a marketing môžete využiť na rôzne účely:

Osobne myslím, že kreatívne vouchre pre malých a stredných podnikateľov predstavujú ideálnu príležitosť na to, aby sa pustili do vecí, ktoré dlho odkladali. Zároveň majú možnosť vyskúšať neprebádané cestičky, prostredníctvom ktorých môžu aj neskôr v budúcnosti získavať nových klientov.

SME OPRÁVNENÝ REALIZÁTOR

Naša digitálna obsahová agentúra TEXTO je oprávnený realizátor. To znamená, že sme oprávnení poskytnúť služby v odvetví reklama a marketing, o ktoré sa vy budete ucháchzať prostredníctvom kreatívneho vouchera. Aktuálny profil realizátora si môžete pozrieť tu.

Vytvor.me Galéria realizátorov

V prípade záujmu o spoluprácu ma kontaktujte na info@texto.sk alebo tel. čísle +421 950 635 180.

Registrácia žiadostí a dôležité info

 • – Registrácia žiadostí je možná v pracovné dni od 12:00 do 20:00 hod.
 • – Termín ukončenia prihlasovania do 1. kola je 31. december 2018
 • – Maximálne výška poskytnutej pomoci de minimis pre žiadateľa je 5 000 €.
 • – Podrobný postup výzvy

Ako postupovať? (ZHRNUTIE)

 1. Žiadateľ najskôr vyplní na webovej stránke 1. časť žiadosti, kde uvedie svoje základné údaje, stručný opis svojho projektu – požadovanej služby alebo diela, vyhodnotenie 3 cenových ponúk s určením budúceho realizátora, požadovanú výšku pomoci a termín ukončenia projektu.
 2. Po odoslaní 1. časti sa vytvára registrácia a rezervuje sa požadovaná suma pre žiadateľa.
 3. Odborní pracovníci projektu do žiadosti doplnia ďalšie údaje z verejne dostupných registrov. Ak je podnikateľ oprávneným žiadateľom, dostane emailom predvyplnenú žiadosť spolu s povinnými prílohami. Skontrolovanú a skompletizovanú žiadosť podnikateľ oficiálne predkladá elektronicky, opatrenú elektronickým podpisom alebo v printovej podobe, originálne podpísanú, poštou.
 4. Po doručení originálov žiadosti, nasleduje potvrdenie oprávnenosti žiadateľa a ukončuje sa schvaľovací proces. S úspešnými žiadateľmi – podnikateľmi bude uzatvorená zmluva. Žiadateľ sa dňom účinnosti zmluvy stáva príjemcom pomoci.
 5. Príjemca pomoci uzatvára s oprávneným realizátorom zmluvu a v nasledujúcom období realizujú spolu projekt, ktorý musí byť v súlade so schválenou žiadosťou. Po ukončení realizácie príjemca pomoci predkladá žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera.
 6. Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera obsahuje: identifikáciu príjemcu, faktúru oprávneného realizátora, potvrdenie o úhrade faktúry, čestné prehlásenie o úspešnej realizácii projektu, prípadnú dokumentáciu výstupu zo spolupráce s realizátorom.
 7. Preplatenie kreatívneho vouchera.

Poradíme vám bez nároku na odmenu

Nie je vám niečo jasné? Poskytneme vám bezplatnú konzultáciu a pomôžeme vám so žiadosťou. Nenechajte sa odradiť, proces získania kreatívneho poukazu nie je zložitý.

Podpora rozvoja kreatívneho myslenia na Slovensku cez projekt Vytvor.me má veľký prínos pre spoločnosť a tak isto aj pre podnikateľské prostredie. Za našu digitálnu agentúru tento projekt vítame a tešíme sa, že pomôžeme rásť klientom v rôznych oblastiach reklamy a marketingu.