Čo je infografika a ako si ju vytvoriť online?

Informácie sú všade okolo nás. Nezáleží na tom, či sme plne prítomní len vo fyzickom svete alebo aj v tom virtuálnom. Akonáhle sa ocitneme online, bombardujú nás ešte väčšie množstvá dát. Avšak, naša myseľ je voči takýmto útokom z časti obrnená. Orientačný reflex dovolí sústredeniu zamerať sa len na pútavý cieľ, pričom nezaujímavé rušivé vplyvy filtruje a ignoruje.

Ako teda vyhrať bitku o pozornosť potenciálnych zákazníkov na bojovom poli plnom konkurencie? V obsahovej vojne je jednou zo zbraní najvyššieho kalibru jednoznačne infografika.

Čo je infografika?

Infografika je formou vizuálnej komunikácie, prostredníctvom ktorej dôležité, no často krát komplikované, dáta a analýzy nadobúdajú podobu ľahko chápaného grafického obsahu.

Pri jej tvorbe sa pracuje s relevantnými informáciami, geometrickými tvarmi, ilustráciami, štatistikami či grafmi. Farby sú významným faktorom, ktorý ovplyvňuje nie len dizajn celého dokumentu, ale taktiež emócie publika. Neodškriepiteľnú zásluhu majú do značnej miery aj na konverziách.

Infografika je efektívny spôsob ako interpretovať dáta stručne a ZROZUMITEĽNE. Navyše, touto metódou z rôznorodých faktov a roztrúsených štatistík vytvoríte koherentný, pre čitateľa prehľadný celok. Chaotický, alebo naopak monotónny, obsah tak nadobúda pútavý a nápaditý vzhľad hodný pozornosti.

Prečo by ste mali infografiky používať?

Popularita termínu infografika vzrástla. Silu vizuálne spracovaného textu si čoraz viac uvedomujú firmy naprieč všetkými možnými odvetviami. Už dávno to nie je len výsada mediálnych domov.

Vaše posolstvo je len také dobré,
ako vaša schopnosť zdieľať ho s ostatnými.

Jednou z podmienok pre úspech každého biznisu je jeho filozofia. Väčšina obsahu je teda tvorená s prihliadnutím na dané ciele, ktoré túto ideológiu reprezentujú. Bohužiaľ, ten nie je vždy prezentovaný podmanivým spôsobom a preto sa nemusí stretnúť s pochopením.

Príspevky by nemali plniť len vzdelávaciu funkciu. Najlepší obsah vystihuje informačná podstata a estetickosť zároveň. Dizajnové spracovanie vašich zámerov je oveľa príťažlivejšie než čisté texty, pri ktorých majú ľudia tendenciu kliknúť na červené okienko s krížikom skôr, ako sa dostanú k 2. odstavcu.

Vizuálny storytelling v podobe infografiky upúta pozornosť širokého publika a poskytne vašej cieľovej skupine skutočnú hodnotu.

Čo infografika prinesie vám a vašej firme?

  • Profesionalitu – v očiach potenciálnych zákazníkov s dátami uvedenými týmto odborným spôsobom pôsobíte organizovane a profesionálne, čo vám dáva značný náskok pred konkurenciou, ktorá tento nový spôsob prezentácie aktívne nevyužíva.
  • Interakcie – vizuálny obsah na Facebooku zaznamenáva 2,3 krát väčšiu angažovanosť než ten bez neho (LewisPR). Ľudia majú väčšiu tendenciu reagovať na záživné a atraktívne príspevky, vyčnievajúce z davu svojou kreativitou a spracovaním.
  • Široký dosah – pri úspechu sociálnych sietí ako Facebook, Instagram, Snapchat a Pinterest, sústredených na obrázky, fotky, videá a GIF, nečudo, že infografika je spolu s videom medzi prvými najefekívnejšími typmi vizuálneho obsahu, čo sa zdieľania na týchto platformách týka. Relevantnou a prvotriedne spracovanou infografikou, ktorá stojí za zdieľanie, tak dokážete zväčšiť svoj dosah v online médiách a to bez ďalšieho marketingového úsilia.

Typy infrografík

Existuje hneď niekoľko typov infografík. Jednotlivé typy sa dajú prípadne kombinovať podľa potreby a to nie len v statickej, ale aj animovanej podobe. Nasledovné rozdelenie ich rozlišuje podľa obsahu / účelu:

1. Dátová infografika

Je grafické spracovanie stručných dát. Väčšinou sa jedná o strohé číselné údaje, tabuľky, schémy symbolizujúce percentuálny pomer alebo grafy znázorňujúce rast/pokles, ktorým dokážeme pomocou infografiky vdýchnuť život. Táto forma je pokladaná za najklasickejšiu. Je formálna, stručná a len málokedy nadobúda artistickú podobu.

2. Dizajnová infografika

Inak aj informačný dizajn. Patrí pod grafický dizajn a zahŕňa kreatívnejšie spektrum vizuálneho spracovania informácií. Od prvej kategórie sa líši spracovávaním kontextu a procesov s chronologickým alebo hierarchickým usporiadaním, než holých čísel. Patria tu obrázkové inštrukcie, časové osi, mapy či anatomické ilustrácie, ktoré ste určite mali možnosť zahliadnuť v čakárni u lekára.

3. Redakčná infografika

Táto infografika je obľúbená v komerčnom sektore a je typická pre obohatenie tradičného obsahu webových stránok či konkrétnych článkov v médiách, nazývaná aj „charticles“.

Niektoré
infografiky neplnia len svoju pôvodnú informačnú funkciu, ale prekročia hranicu
reklamných materiálov. To však neznamená, že sami o sebe nie sú cenným
marketingovým nástrojom. Práve naopak! Svojim nenásilným obsahom prezentujú
príbeh značky, ktorý je oveľa účinnejší než okatá reklama.

Ako vytvoriť infografiku online?

V prípade, že po ruke nemáte šikovného grafika alebo agentúru schopnú vytvárať hodnotné infografiky, predstavíme vám niekoľko možností, ako si vytvoriť infografiku online za pár minút.

1. INFOGRAM

Infogram je webová služba, ktorá vám pomôže vytvoriť infografiky od minimalistických až po tie obsiahlejšie, dokonca s animovanými prvkami.

Vo verzii zadarmo máte k dispozícii 8 základných šablón na rôzne typy infografík, možnosť importovať vlastné dáta, vytvoriť 10 projektov, viac než 37 interaktívnych tabuliek, 13 máp či obrázky napr. z Pixabay.

Následne môžete svoj projekt publikovať online. Spoplatnené verzie ponúkajú viac možností a sú rozdelené do kategórií Pro, Business, Team a Enterprise.

2. MIND THE GRAPH

Mind the GRAPH je platforma, ktorá je na prvý pohľad jednoduchá, keďže neobsahuje veľa funkcií ako vloženie vlastných fotiek, mapy alebo animácie.

Avšak jej čaro spočíva v obrovskom množstve bezplatných ilustrovaných infografík. Dostupné ikony sú minimalistické, ale originálne a kreslené v grafických programoch.

Nájdete tam unikátne ilustrácie jednotného štýlu a to na akékoľvek témy – od financií, cez šport, jedlo, vedu a techniku, až po jednotlivé bunky ľudského tela.

3. PIKTOCHART

Piktochart je taktiež spracovaná prehľadnou formou a okrem iného ju môžete využiť na tvorbu prezentácií a iných printových materiálov. V rámci infografiky ponúka až 12 základných vzorov, ktoré si môžete bezplatne prispôsobiť vašim potrebám.

Verzia zadarmo nedisponuje animačnými prvkami ani schémou farieb pre šablóny. Avšak farby ľahko zmeníte manuálne v nastaveniach jednotlivých prvkov. Pridávať tu okrem vlastných obrázkov môžete aj fotky zo stránky Unsplash či videá.

4. VISME

Nástroj Visme je podobný Piktochartu s možnosťami tvorby rozličných dokumentov. Navyše tu ľahko personalizujete pozadia na webovú grafiku, banery či cover fotky a príspevky na Facebook.

Z infografiky ponúka viac než 35 moderných šablón a po zakúpení prémiového účtu si môžete vytvoriť vašu vlastnú, s firemným DNA. Okrem videa tu môžete pridať aj audio súbor alebo jednoducho prelinkovanie a odkazovanie na použité zdroje či iné stránky.

5. VENGGAGE

Venggage je platforma plná kreatívnych šablón aj na životopisy či letáky. Zadarmo ich je na infografiky ešte viac ako v tom predošlom. Vyberať si medzi nimi môžete úplne jednoducho, vďaka praktickej kategorizácií na ľavom bočnom paneli.

Okrem videa môžete do svojho dokumentu s infografikou pridať aj interaktívne prvky ako dotazník alebo emailový formulár. V prípade, že by vám chýbali nejaké funkcie, čo je však málo pravdepodobné, výhodou je, že upgrade verzia nie je z tých najdrahších.

Nástrojov na tvorbu infografiky online je naozaj veľa. Ak vás však tieto platformy nepresvedčili, čo sa týka garancie kvality či originality, stále je tu možnosť využiť služby profesionálneho grafického dizajnéra. Ak je taký vo vašom okolí zrovna nedostatkovým tovarom, môžete sa obrátiť na toho nášho.