Čo je to konverzia a konverzný pomer?

Konverzia a konverzný pomer sú v oblasti merania výsledkov v online marketingu významné pojmy. Čo vlastne znamenajú, aký je ich význam a na čo vám poslúžia?

Konverzia a konverzný pomer

Čo je to KONVERZIA?

Konverzia je vlastne aktivita, pri ktorej návštevník stránky nejakým spôsobom interaguje s online reklamou (klikne napríklad na textovú alebo vizuálnu reklamu) a následne vykoná akciu, ktorá je pre danú firmu definovaná ako cenná a cieľová. Typickým príkladom je realizácia nákupu alebo prihlásenie na odber newslettera. Ide teda o akciu návštevníka stránky, ktorá ukazuje splnenie cieľa webu.

PRÍKLAD
Internetový obchod spoločnosti, ktorá ponúka na predaj počítačové príslušenstvo, navštívilo v priebehu mesiaca júl 1 000 unikátnych návštevníkov. Počas tohto mesiaca si 50 z nich na stránke niečo objednalo. To znamená, že konverzný pomer je až 5 % ((50 / 1 000) * 100).

V skratke – konverzia predstavuje akúkoľvek akciu alebo aktivitu, ktorú chceme, aby používateľ vykonal v rámci našej stránky či aplikácie.

Môže ísť napríklad o:

 • nákup tovaru alebo rezerváciu služby na stránke
 • odoslanie vyplneného formulára
 • registráciu užívateľa
 • prihlásenie sa na odber newslettera
 • prihlásenie sa za fanúšika stránky na sociálnej sieti
 • vyplnenie ankety
 • stiahnutie súboru
 • akúkoľvek účelovo stanovenú aktivitu, ktorá presahuje bežné prehliadanie stránok

Všetko záleží od cieľov webu. Čo chceme dosiahnuť? K čomu chceme návštevníka stránky primäť? Ak máme určené ciele, potom vieme, ktoré konverzie chceme merať.

Prečo sú konverzie dôležité

Dosahovanie podnikateľských cieľov, teda konverzií, ktoré sme si stanovili, je v marketingu základným cieľom. Nemusíte byť jadrovým fyzikom aby ste pochopili, že konverzie prinášajú peniaze. Preto je nevyhnutné, aby sa marketingové aktivity zaoberali práve snahou o zvýšenie počtu konverzií.

Poznatky získané z konverzných pomerov sa používajú aj pri optimalizácii stránok. Prevádzkovatelia webov, ktorí sledujú konverzie, dosahujú lepšie výsledky, pretože presne vedia, čo funguje a odkiaľ konverzie prichádzajú najviac. Vďaka tomu sa môžu na tieto veci plne sústrediť. Nestrácajú čas s vecami/kanálmi, ktoré nie sú pre ich podnikanie zaujímavé a efektívne.

Ako získať viac konverzií?

Zvyšovanie počtu konverzií je alfou a omegou online biznisu. Ako ich počet zvýšiť? Nechajte si vypracovať analýzu stránky alebo stavte na rady špecialistov z rôznych oblastí (od marketérov, cez UX dizajnérov…).

 • Obrázkom, nadpisom, videom, racionálnym, alebo naopak, emočným prístupom oslovíte návštevníka, aby stránku hneď neopustil. Prípadne ho presvedčíte, aby obsah ďalej konzumoval.
 • Ukážte návštevníkovi, že vám na ňom záleží. Oslovte ho prostredníctvom chatovacieho okna alebo využite výhody chatbota.
 • Testujte. Takto môžete vybrať vždy efektívnejší nápad a tým eliminovať slabé kampane či prvky. V prieskume vykonanom agentúrami RedEye a eConsultancy bolo A/B testovanie vyhodnotené ako najlepší spôsob ako zvýšiť počet konverzií.
 • Používajte persóny a cieľte kampaň konkrétnejšie. Pokiaľ je cieľovka príliš široká, tak sa to môže negatívne odraziť na konverziách.

ODPORÚČAM PREČÍTAŤ
Ak chcete vedieť viac, určite vás bude zaujímať aj našich 22 tipov a odporúčaní pre e – shopy.

Konverzný pomer

Čo je to KONVERZNÝ POMER?

Konverzný pomer, alebo miera konverzie či conversion rate, vyjadruje pomer všetkých návštevníkov e-shopu a tých, ktorí urobia požadovanú akciu (obvykle nákup). Z obyčajných návštevníkov sa premenili na zákazníkov, predplatiteľov, odberateľov, fanúšikov a pod. Konverzný pomer sa udáva v percentách.

Najčastejším prípadom je pomer návštevníkov internetového obchodu a uskutočnených objednávok. Vysoký konverzný pomer je indikáciou úspešného marketingu a dizajnu webstránky. Znamená to, že ľudia chcú to, čo ponúkate a nemajú problém to u vás ľahko získať.

Ako vyrátať konverzný pomer

Konverzný pomer vypočítame jednoducho ako podiel návštevníkov, ktorí sa stali zákazníkmi, odberateľmi, užívateľmi a pod., k celkovému počtu návštevníkov. Stručne povedané – je to počet konverzií vydelený počtom návštev a následne vynásobený 100. Vracajúci sa návštevníci sa do výpočtu nezarátavajú.

Optimálny konverzný pomer e-shopu neexistuje – záleží od mnohých faktorov ako aj od segmentu, v ktorom podnikáte. Pohybuje sa však často niekde na úrovni 0,5 – 3,5 %.

VZOREC
Konverzný pomer (%) = (počet návštevníkov, ktorý nakúpili / počet všetkých návštevníkov) * 100

Konverzie a konverzný pomer je možné merať a vyhodnocovať pomocou nástrojov Google Analytics alebo Google Tag Manager. V praxi sa často používa konverzné počítadlo, ktoré využíva konverznú stránku. To je stránka, pri ktorej je už zrejmé, že návštevník vykonal konverziu. Môže to byť napríklad stránka s potvrdením objednávky typu „Ďakujeme za objednávku,“ “Ďakujeme za registráciu“ – proste “thank you page“.

Na to, aby bola konverzia zaznamenaná sa využívajú najčastejšie 2 spôsoby:

 • Na stránke je umiestnený merací kód (tak to funguje napr. v Google AdWords).
 • Prevádzkovateľ vyznačí konverznú stránku (teda URL) v nástroji (napr. Google Analytics).

Ako zvýšiť konverzný pomer

Zvýšenie konverzného pomeru znamená presvedčiť väčší počet návštevníkov, aby vykonali požadovanú akciu. Možností, ako pozitívne ovplyvniť konverzný pomer, je viacero. Všetky uvedené faktory je však potrebné testovať a na základe výsledkov vylepšovať.

 • Optimalizácia landing page – tu je dôležité zamerať sa na dizajn a štruktúru stránky, obsah, prehľadnosť, rýchlosť načítania stránky, relevantnosť nadpisov, silné CTA („click – to – action“ alebo „výzva na akciu“), kvalitné obrázky a pod.
 • Vybudujte si dôveru – napríklad tým, že podporíte svoju dôveryhodnosť prostredníctvom tretej strany (citácie, odkazy na články zo známych zdrojov, uvedenie kontaktných údajov, profesionálny dizajn webu, časté aktualizácie a pod.) .
 • Porovnajte sa s konkurenciou – skôr, než tak urobia návštevníci vášho webu. Vyzdvihnutie toho, v čom ste lepší ako ostatní, môže mieru konverzií výrazne zlepšiť. Samozrejme, nejde o to, aby ste vychválili svoje produkty alebo služby. Uveďte radšej, čo vďaka nim môžu získať.
 • E-mail marketing – ideálny spôsob, ako sa pripomenúť a prilákať používateľov naspäť.
 • Používajte CTA prvky častejšie a zrozumiteľnejšie.
 • Prejdite si našich, už spomínaných, 22 odporúčaní a tipov pre e-shopy.

Zvýšenie miery konverzie závisí od mnohých faktorov. Jedno je však isté – to, čo pomôže jednému, nemusí zabrať u druhého. Skúšajte a hľadajte optimálne riešenie, s ktorým dosiahnete stanovené ciele. Ak moje rady považujete za užitočné, prípadne viete o niečom lepšom, podeľte sa o to aj s ostatnými. 🙂

ODPORÚČAM PREČÍTAŤ
Pre ďalšie užitočné tipy si pozrite článok o tom, ako zvýšiť priemerný čas strávený na stránke.